top of page

Problemen of klachten hebben vaak een mentale (bepaalde gedachte(n)) en/of emotionele oorzaak waarvan de oorzaak ergens in het verleden ligt. Dat verleden kan dit leven zijn maar eventueel ook vorige leven(s).

 

Oorzaak

Bij het zoeken van de oorzaak gaat het om de gebeurtenis(sen) alsnog te verwerken en zo tot inzicht te komen waarom je altijd zo hebt gereageerd of situaties zo hebt ervaren.

Is de oorzaak duidelijk dan ben je in staat om in toekomstige situaties te reageren zoals jij dat eigenlijk graag wilt.

Tijdens het consult gebruiken we een lichte trance-vorm die vergelijkbaar is met zeer geconcentreerd ergens mee bezig zijn. Je weet precies wat je doet, waar je bent maar je bent het gevoel van tijd even kwijt.

Bij regressie ga je terug naar een moment of periode van het heden tot het moment van de conceptie.

Bij reïncarnatie ga je terug naar alles wat je daarvoor hebt beleefd.

Is het nodig om in vorige levens te geloven?

Nee het is niet nodig om in vorige levens te geloven, maar mocht er tijdens het consult een vorig leven aandienen is het wel zeer aan te bevelen dit toe te staan. Na het consult mag het uiteraard terzijde worden gelegd.  Mijn ervaring is echter dat dit niet vaak gebeurd. 

Kan iedereen herbeleven?

Ja iedereen kan teruggaan in het verleden, ook als je denkt of zeker te weten dat je er niets meer van kan of zult herinneren.

Kan ik deze therapievorm doen naast een psycholoog of psychiater of andere therapievorm?

Ja dat kan zeer zeker! Mijn ervaring is dat we elkaar aanvullen omdat de insteek van elkaar verschilt. Wel adviseer ik om de therapeut te informeren.

bottom of page